اجتماعی

ترافیک سنگین در محور هراز

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران، وضعیت تردد در محور هراز را در برخی مقاطع پرحجم بیان کرد.

محسن هاشمی اظهار داشت: طبق تصاویر دریافتی از سامانه‌های هوشمند و گزارش راهداران، وضعیت ترافیک در محور هراز در محدوده‌های وانا و شاهندشت مسیر جنوب به شمال پرحجم است.

وی با بیان اینکه ترافیک در دیگر محورهای استان آرام و روان جریان دارد، تصریح کرد: مسیر وانا به بلده به دلیل نبود ایمنی در فصل زمستان مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین انجام می‌شود.

هاشمی درباره وضعیت جوی راههای استان گفت: هیچ مداخلات جوی در محورهای ارتباطی استان مشاهده نمی‌شود.