سیاسی

لیست چهره های شاخص اصلاح طلب تایید شده در تهران

بررسی‌ها حکایت از این دارد که اصلاح‌طلبان نه تنها در تهران دارای نامزدهای شاخص تائید صلاحیت شده هستند بلکه شمار آنان از یک لیست انتخاباتی ۳۰ نفره نیز بیشتر است.

لیست ۴۳ نفره نامزدهای تائید صلاحیت شده اصلاح‌طلبان در تهران به شرح زیر است:

ردیفنام و نام خانوداگیحزب و گرایش سیاسی
۱مجید انصاری عضو مجمع تشخیص و عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز
۲علیرضا محجوبدبیرکل خانه کارگر
۳مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری
۴محمدعلی افشانیشهردار سابق تهران و عضو ارشد حزب اعتماد ملی
۵محمدحسین مقیمیاستاندار سابق تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب
۶محمدرضا راه چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی
۷علی حسین رضائیانعضو شورای مرکزی انجمن مدرسین دانشگاه‌ها
۸پروانه مافیعضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
۹سیدافضل موسویعضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
۱۰محمدرضا خبازاستاندار سابق سمنان و عضو شاخص حزب اعتماد ملی
۱۱خانم علیزادهعضو شورای مرکزی حزب پیشرو  اصلاحات
۱۲سهیلا جلودارزادهعضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار
۱۳محمدرضا بادامچی عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار
۱۴فاطمه ذوالقدرعضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار
۱۵مهدی شیخنماینده فعلی مردم تهران در مجلس
۱۶ محمدرضا نجفی  نماینده فعلی مردم تهران در مجلس
۱۷فریده اولاد قباد عضو انجمن رهپویان آفتاب و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس
۱۸ابوالفضل سروش نماینده فعلی مردم تهران در مجلس
۱۹محمدعلی وکیلی مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب ابتکار و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس
۲۰سیدفرید موسویعضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس
۲۱امیر سپهوند عضو شاخه دانشجویی حزب اسلامی کار
۲۲احمد مازنیعضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس
۲۳افشین علاءفعال فرهنگی اصلاح طلب
۲۴داوود محمدیدبیرکل انجمن اسلامی معلمان و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس
۲۵جبار خدادوستقعال سیاسی اصلاح طلب
۲۶علی قائم مقامی فعال فرهنگی اصلاح طلب و
تهیه کننده سینما
۲۷محمدحسینی فعال سیاسی اصلاح طلب
۲۸رجائی نیاعضو حزب وحدت و همکاری ملی
۲۹حمید گلی زادهعضو حزب ندای ایرانیان
۳۰ سیدعلی موسوی عضو حزب وحدت و همکاری ملی
۳۱ صفدر محمدی‌نیا عضو مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
۳۲ خلیل ارجمندی عضو حزب جمهوریت
۳۳ خدیجه محمدی عضو حزب جمهوریت
۳۴محمدحسین شیخ‌محمدی عضو حزب ندای ایرانیان
۳۵ اعظم صمصامی عضو مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
۳۶ وحید توتون‌چی عضو حزب ندای ایرانیان
۳۷زهرا ساعیعضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و نماینده فعلی مردم تبریز در مجلس
۳۸خانم داداشیان مدیرعامل بنیاد امید ایرانیان
۳۹امیر عسگریعضو حزب ندای ایرانیان
۴۰رضا کشاورزعضو حزب ندای ایرانیان
۴۱حسام عسگریعضو حزب وحدت و همکاری ملی
۴۲سیدمهدی مقدسینماینده اصلاح طلب
۴۳سعید باقری عضو جمعیت دفاع از حقوق بشر (حزب وابسته به شهیندخت ملاوردی)