اقتصادی سیاسی

به اخذ مجوز برای اقدامات دارای بار مالی
الزام دستگاه‌های اجرایی

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: همه دستگاه های اجرایی برای انجام اقدامات دارای بار مالی باید مجوز کتبی این سازمان را اخذ کنند و برای متخلفان، مجازات پیش بینی شده است.

به گزارش روز یکشنبه سازمان برنامه و بودجه کشور، در این بخشنامه که توسط «محمدباقر نوبخت» ابلاغ شده، آمده است: در اجرای ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که فرایند مندرج در برنامه ششم توسعه کشور را طی کرده باشند.

همچنین این تصمیمات در صورتی قابل اجرا هستند که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت مکتوب مبنی بر بلامانع بودن اجرای آن صادر شده باشد.

این ابلاغیه همه رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران مالی و ذی‌حسابان را  مکلف به اجرای این بخشنامه می‌داند و در خاتمه تصریح می‌کند که تخلف از این بخشنامه تعهد زائد بر اعتبار محسوب شده و مشمول مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین مربوط خواهد شد.