بین الملل

آمریکا به الزرفی برای منحل کردن الحشد الشعبی امیدوار است

تحلیلگر سیاسی عراقی معتقد است که واشنگتن به نخست‌وزیری «عدنان الزرفی» به منظور منحل کردن سازمان الحشدالشعبی و مبارزه با گروه‌های مقاومت دل خوش کرده است.

«سعد الکعبی» تحلیلگر سیاسی عراق امروز (جمعه) گفت که آمریکا بخشی از نیروهای خود را از پایگاه‌های نظامی در داخل عراق خارج کرد تا از طریق مزدوران خود در رأس قدرت، جنگ داخلی ایجاد کند.

الکعبی در مصاحبه با وبگاه «المعلومه» گفت آمریکا می‌داند که تمامی طرح‌های آن شناخته شده است و این کشور در صورت اجرای حملات و جنایت جدید علیه الحشدالشعبی ، فرماندهان آن و شخصیت‌های ملی، هرگز اهداف خود را محقق نخواهد کرد.

او افزود: آمریکا به وجود عدنان الزرفی در رأس قدرت به منظور تحقق اهداف خود در منحل کردن الحشد الشعبی و مبارزه با گروه‌های مقاومت دل خوش کرده است تا الزرفی با استناد به توافقنامه امنیتی امضاشده بین بغداد و واشنگتن درخواستی به دولت آمریکا ارائه کرده و به این ترتیب نیروهای رزمی آمریکا وارد عراق شده و الزرفی از آن‌ها برای به دست گرفتن قدرت در کشور با توسل به زور، استفاده کند.

الکعبی تصریح کرد که واشنگتن برای ایجاد جنگ داخلی در عراق تلاش می‌کند و در همین راستا نیروهای خود را از برخی پایگاه‌ها خارج کرد تا از واکنش گروه‌های مقاومت به دور باشند و از سوی دیگر از مزدوران خود در روند سیاسی به منظور تحقق اهداف خود مبنی بر هدف قرار دادن الحشد الشعبی و فرماندهان آن، حمایت به عمل می‌آورد تا به این ترتیب آمریکا و مزدوران آن قدرت در عراق را به دست گیرند.