اقتصادی بین الملل

کوید ۱۹ بدترین بحران اقتصادی را برای جهان رقم خواهد زد

رئیس سازمان تجارت جهانی با بیان اینکه کوید ۱۹ بدترین بحران اقتصادی را برای جهان رقم خواهد زد، گفت: در صورتی که این ویروس هرچه زودتر کنترل نشود جهان یک سوم حجم تجارت خود را از دست می دهد.

سازمان تجارت جهانی اعلام کرد: بیماری کوید ۱۹ بدترین بحران اقتصادی طول تاریخ را رقم خواهد زد.

سازمان تجارت جهانی هشدار داد همه‌گیری ویروس کرونا احتمالاً افت بی‌سابقه تجارت جهانی و همچنین کاهش رشد اقتصاد جهان را باعث خواهد شد به طوری که این میزان کاهش با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ رقابت خواهد کرد. 

روبرتو آژودو مدیرکل سازمان تجارت جهانی اعلام کرد: «ما با بدترین بحران اقتصادی دوران عمرمان مواجه خواهیم شد».

وی گفت: این بحران در مقایسه با بحران مالی ۲۰۰۸ و حتی رکود بزرگ ۱۹۳۰ قابل مقایسه است و ا جتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

این نهاد بین‌المللی برآورد کرده که حجم تجارت جهانی کالا در سال جاری ۱۳درصد کاهش یابد و در صورتی که دولت‌ها نتوانند این ویروس را هرچه زودتر مهار کنند در سال جاری حجم تجارت جهانی یک سوم و حتی بیشتر کاهش خواهد یافت.

البته سازمان تجارت جهانی این امیدواری را هم داده که در صورت کنترل این ویروس زمان بهبود وضعیت اقتصادی سریع‌تر خواهد بود که میزان این سرعت بسته به سیاست‌های درستی است که کشورها اجرایی می کنند. 

کشور فرانسه گزارش داده که این کشور با بدترین بحران اقتصادی از سال ۱۹۴۵ تاکنون روبه‌رو شده است.