اقتصادی

۶۶۱ مگاوات برق صادر شد

شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد: ۶۶۱ مگاوات برق روز گذشته (۲۳ فروردین‌ماه) صادر شد.

بر اساس گزارش روز یکشنبه شرکت مدیریت شبکه برق ایران مجموع مبادلات برق کشور در ۲۳ فروردین ۸۱۷ مگاوات بوده که از این رقم ۱۵۶ مگاوات به واردات برق اختصاص داشته است.

میزان مصرف برق در کشور و در روز ۲۳فروردین درحالی به رقم ۳۵ هزار و ۶۵۶ مگاوات افزایش یافت که پارسال و در همین بازه میزان برق مصرف شده ۳۱ هزار و ۹۶۵ مگاوات بوده که رشد حدود چهار هزار مگاواتی را نشان می دهد.

میزان برق مصرفی صنایع در ۲۳فروردین به رقم چهار هزار و ۸۱۳مگاوات افزایش یافته است.

ذخیره برق کشور در ۲۳ فروردین سه هزار و ۷۵۲مگاوات بوده است.

میزان تولید برق از انرژی های تجدید پذیر نیز به رقم سه هزار و ۱۰۸ مگاوات رسیده است.