بین الملل سیاسی

جهان قلدری رژیم آمریکا را تجربه می‌کند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه درواکنش به قطع کمک آمریکا به سازمان جهانی بهداشت، در توئیتی اعلام کرد که جهان در حال تجربه قلدری رژیم آمریکاست.

ظریف در این توئیت نوشت: جهان در حال آموختن چیزی است که ایران در تمام این مدت، شناخته و تجربه کرده است: قلدری، تهدید و گزافه‌گویی خودستایانه رژیم آمریکا صرفا یک اعتیاد نیست، بلکه مردم را می کشد.

وی در مورد قطع کمک مالی آمریکا به سازمان جهانی بهداشت افزود: همچون «فشار حداکثری» علیه ایران، قطع شرمسار بودجه سازمان جهانی بهداشت درمیانه بیماری همه گیری، سبب بدنامی خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا تهدیدهای خود علیه سازمان جهانی بهداشت را عملی کرد و کمک مالی به این نهاد بینالمللی را در بحبوحه یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی این سازمان تعلیق کرد.

ترامپ در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید اعلام کرد که سازمان جهانی بهداشت در انجام وظیفه خود در واکنش به شیوع ویروس کرونا ناکام بوده است. وی سازمان جهانی بهداشت را که وابسته به سازمان ملل است، به جانبداری از چین متهم کرد و گفت که این سازمان واقعیت را درباره آنچه که در مرکز شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان در چین روی داده، بیان نکرده است.