سیاسی

سلحشوری زیر تیغ شکایت

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه معاونت سیاسی-امنیتی دادستانی کل کشور بخاطر نطق پیش از دستور پروانه سلحشوری و معاونت حقوقی، پارلمانی و امور مجلس سپاه نیز به دلیل نطق تاریخ هجدهم آذر ماه سال گذشته این نماینده از وی شکایت کرده اند، گفت: رسیدگی به پرونده‌ شکایات به زمانی باز خواهد گشت که مجلس دوباره شروع به کار کند.


محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره شکایت‌های رسیده به این هیئت اظهار کرد: برخی شکایت‌ها مربوط به پایان سال ۹۸ بود که به دلیل شرایط کشور و وجود ویروس کرونا و تعطیلی مجلس زمان رسیدگی به آنها وجود نداشت.


او تصریح کرد: شکایت دوم مربوط به معاونت سیاسی-امنیتی دادستانی کل کشور از خانم سلحشوری نماینده مردم تهران به خاطر مطالب گفته شده در نطق پیش از دستور وی است و در همین رابطه باز هم به دلیل نطق تاریخ هجدهم آذر ماه سال گذشته شکایتی از معاونت حقوقی، پارلمانی و امور مجلس سپاه علیه خانم سلحشوری وجود دارد.