اجتماعی

قاچاقچی پارچه در جنوب ۷ میلیارد جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از جریمه ۷ میلیاردی قاچاقچی پارچه خبر داد.

زهرا افضلی نیا در این باره اظهار کرد: پس از دریافت گزارش از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان دشتستان در مورد توقف یک دستگاه کامیون کشنده و کشف محموله پارچه در بازرسی، پرونده برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان ارسال شد.

وی افزود: شعبه پس از احضار متهم و دریافت دفاعیات، تخلف را محرز اعلام و متهم پرونده را به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت ۷ میلیارد و 200 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.