بین الملل

شروع موج اخراج در شرکت های هواپیمایی بریتانیا

بریتیش ایرویز قصد دارد یک نشست مشاوره ای برگزار کند که نتیجه احتمالی آن کاهش ۸۰۰ شغل از ۴۵۰۰ شغل مربوط به خلبانی است.

این شرکت هواپیمایی در اوایل همین ماه اعلام کرده بود قراردادی با اتحادیه حمل و نقل مبنی بر اخراج سی هزار نفر از خدمه و کارکنان امضا کرده است. دلیل تعدیل نیروی بریتیش ایرویز شیوع کرونا و لغو پروازهای آن است.

بر اساس توافق اولیه با اتحادیه حمل و نقل، این شرکت هواپیمایی اعلام کرده بود احتمالاً ۸۰ درصد از ۴۵ هزار نیروی کار خود را به طور موقت بیکار می کند.