استانی

استانهای مختلف کشور عرصه ارایه خدمات شرکت بهساخت فراز جنوب

مدیر عامل شرکت فنی مهندسی بهساخت فراز جنوب گفت: به عنوان مجموعه ای فعال در بخش خصوصی در راستای عمل به وظایف و مسئولیت های اجتماعی از همه ظرفیت های موجود استفاده می کنیم و این مهم برای شرکت بهساخت فراز جنوب از اهمیت زیادی برخوردار است.

مهندس ” داریوش راستی” چهارشنبه در مراسم توزیع اقلام برای خانواده های آسیب دیده از کرونا در مناطق حاشیه و پیرامونی آبادان افزود: همواره در صدد بوده ایم تا ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکتی را در حد توان و امکانات در اولویت قرار دهیم.

مدیر عامل شرکت بهساخت فراز جنوب تصریح کرد: در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری و همچنین مساعدت به افراد نیازمند خود را موظف می دانیم تا به گوشه ای از وظایف و مسئولیتهایمان عمل کنیم.

وی اضافه کرد: استانهای خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد ، فارس و تهران از جمله مناطقی است که شرکت بهساخت فراز جنوب عملکرد مناسبی در حوزه مسئولیت های اجتماعی ثبت و ضبط کرده است.

عده ای از جوانان و متخصصان در قالب شركت فني و مهندسي بهساخت فراز جنوب با تکیه برتجربه دانش و خلاقیت در عرصه های صنعتی بیش از دو دهه در سطح کشور فعالیت دارند.

ساخت مخازن پالایشگاه آبادان، احداث ایستگاه آتش نشانی در جنوب شهرتهران، تعمیرات پالایشگاه گاز بید بلند در خوزستان، تعمیرات و نگهداری پتروشیمی اروند و فعالیت های تخصصی و مهندسی در شمار فعالیت هایی است که این شرکت انجام داده است.

مهندس داریوش راستی مدیر عامل شرکت بهساخت فرازجنوب