اجتماعی

تشریح فعالیت شرکت بهساخت فراز جنوب در عرصه های اجتماعی

مدیر عامل شرکت فنی مهندسی بهساخت فراز جنوب گفت: به عنوان مجموعه ای فعال در بخش خصوصی در راستای عمل به وظایف و مسئولیت های اجتماعی از همه ظرفیت های موجود استفاده می کنیم و این مهم برای شرکت بهساخت فراز جنوب از اهمیت زیادی برخوردار است.

مهندس ” داریوش راستی” در مراسم توزیع اقلام برای خانواده های آسیب دیده از کرونا در مناطق حاشیه و پیرامونی آبادان افزود: همواره در صدد بوده ایم تا ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکتی را در حد توان و امکانات را در اولویت قرار دهیم.

مدیر عامل شرکت بهساخت فراز جنوب تصریح کرد: در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری و همچنین مساعدت به افراد نیازمند خود را موظف می دانیم تا به گوشه ای از وظایف و مسئولیتهایمان عمل کنیم.

وی اضافه کرد: استانهای خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد ، فارس و تهران از جمله مناطقی است که شرکت بهساخت فراز جنوب عملکرد مناسبی در حوزه مسئولیت های اجتماعی ثبت و ضبط کرده است.

راستی اظهار امیدواری کرد با بهبود شرایط و ایجاد بسترهای لازم شرکت بهساخت فراز جنوب بتواند بیش از پیش در عرصه های گوناگون نقش آفرینی کند.

عده ای از جوانان و متخصصان در قالب شرکت فنی و مهندسی بهساخت فراز جنوب با تکیه برتجربه دانش و خلاقیت در عرصه های صنعتی بیش از دو دهه در سطح کشور فعالیت دارند.