اجتماعی

اختلال در واتساب

روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ کاربران واتساب در تهران مواجه با بروز اختلال در نرم افزار پیام رسان واتساب شدند.

به گزارش آژانس خبری تحلیلی آزاد این اختلال که منجر به عدم امکان استفاده از واتساب شده است تا زمان مخابره خبر (۱۱:۴۵) صبح دوشنبه کماکان ادامه دارد.

عدم استقبال کاربران از پیام رسانهای داخلی به عنوان معضل و چالشی فنی، سیاسی و اجتماعی بروز و ظهور یافته است.