اقتصادی

برنامه ریزی شرکت بهساخت فراز جنوب برای حضور درنمایشگاههای داخلی و بین المللی

مدیر عامل شرکت  فنی مهندسی بهساخت فراز جنوب گفت: اگر چه به دلیل شیوع کرونا  بسیاری از نمایشگاه های تخصصی  داخلی و خارجی لغو شده است اما بهساخت فراز جنوب مصمم به حضور در نمایشگاههای تخصصی مرتبط در حوزه فنی و مهندسی است.

مهندس داریوش راستی دوشنبه در  جلسه مشترک با شرکت های همسو در عرصه فعالیت های فنی و مهندسی  که در محل سالن اجتماعات شرکت بهساخت فراز جنوب برگزار شد، افزود:معرفی خدمات، محصولات و کسب و کار، یافتن راه‌های گسترش و توسعه‌ی خدمات، به اشتراک گذاشتن دستاوردها و کسب دانش جدید در حوزه‌های مختلف و همچنین جذب بیشتر مشتریان یا متقاضیان خدمات قابل ارائه از جمله مزایای مشارکت در نمایشگاه های تخصصی است.

وی تصریح کرد: عقیده داریم  دولت باید تسهیلات ویژه ای را برای  ترغیب بیشتر شرکتهای خصوصی در خصوص حضور فعال در نمایشگاه های تخصصی قایل شود و  بستر را برای نقش آفرینی بخش خصوصی در  فرایند جهش تولید مهیا سازد که  نگاه اجمالی به برنامه ها و سیاست های دستگاههای اجرایی در سه ماه نخست امسال حاکی از کم توجهی به این امر مهم  است.

مدیر عامل شرکت بهساخت فراز جنوب خاطر نشان کرد: با توجه به هزینه های هنگفت مترتب بر حضور در نمایشگاههای تخصصی بخصوص در خارج از کشور  در تعامل و هم افزایی با شرکت های همگن می توانیم از این ظرفیت به نحو مطلوبتر و اقتصادی تری  بهره برداری کنیم.

در ادامه این نشست تقویم  و برنامه زمان بندی نمایشگاههای تخصصی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و خدمات مهندسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این ارتباط اتخاذ شد.