اجتماعی

شایبه ترویج مشروبات توسط کارشناس سیمای فارس

مدیرکل صدا و سیمای فارس درباره پخش کلیپی که در آن کارشناس یکی از برنامه‌های این شبکه به توضیح درباره مشروبات الکلی می‌پرداخت گفت: این کلیپ بخش تقطیع شده‌ای از ۴۵ دقیقه برنامه تخصصی است و کارشناس برنامه درصدد نبود که مشروبات الکلی تخمیری را تجویز کند.

محمد تقی سهرابی افزود: کارشناس برنامه درصدد توضیح این مطلب بوده که مشروبات الکلی که با برندهای خاص در بازار به فروش می‌رسد و معمولا بیشتر در دسترس مردم است قابل اعتماد نیست.

پخش کلیپی از یکی از برنامه‌های صدا و سیمای فارس که در آن کارشناس درخصوص انواع مشروبات الکلی توضیح می‌دهد از زمان انتشار محل بحث شد و بسیاری درباره درستی و یا نادرستی پخش این موارد در فضای مجازی اظهار نظر کردند.

از زمان شیوع بیماری کرونا، بسیاری از افراد با پندار خواص ضدعفونی کننده الکل به مصرف مشروبات الکلی روی آوردند.

این آمار در استان فارس شایان توجه و نگران کننده بوده است. با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده و هشدارهایی که در مورد خطر مصرف الکل صنعتی داده شد، مسمومیت‌های الکلی کاهش یافت؛ همچنین نیروی انتظامی طی عملیات هایی با تولید و توزیع کنندگان مشروبات الکلی تقلبی و دست‌ساز برخورد کرد.