اجتماعی

کرونا بازی تهرونی ها کار دستشون می دهد

فرمانده ستاد مبارزه با کرونا شهر تهران گفت: بیش از ۸۰ درصد مردم تهران هنوز فاقد مصونیت کافی دربرابر کرونا هستند.

علیرضا زالی، فرمانده ستاد مبارزه با کرونا شهر تهران در اولین جلسه شورای اداری استان تهران در سال جاری گفت: تهران مرکز ثقل بهداشت و درمان کشور است که بالاترین حجم خدمات بهداشتی و درمانی را دارد  وبدون کنترل بیماری در تهران ریشه کن کردن کرونا در کشور ابتر خواهد بود.

او با اشاره به چالش هایی که تهران با آن روبرو بود گفت: اگرچه تاکنون زحمات فراوانی کشیده شده اما باید با یک نگاه متعهدانه و مستمر دست به دست هم دهیم و با بالاترین سطح تعهد زمینه های مقابله با بیماری را رونق دهیم.

زالی گفت: از یک منظر در نگاه اداری و مدیریتی کارکنان که ذخایر ارزشمند ما هستند به دلیل بازگشت مجدد به کار، حفاظت و صیانت از آنها نقش مهم و تاثیرگذاری دارد. رعایت پروتکل های بهداشتی در تهران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

او ادامه داد: گزارشات میدانی هم از بین مردم حاکی از این است که بسیاری از افراد به دلایل مختلفی از جمله خسته شدن؛ یا فقدان آموزش و یا حساسیت زدایی حساسیت خود را از دست داده‌اند و نظر سنجی ها نیز موید این است.

زالی افزود: به رغم آنکه ۸۰ درصد مردم تهران کرونا را خطرناک می دانند اما رفتار مراقبتی مردم  روبه کاهش است. این خطری است که می تواند سیمای جدیدی از امواج جدیدی از بیماری را در تهران رقم بزند.

زالی با تاکید بر اینکه رعایت پروتکل های دقیق و شیوه نامه های بهداشتی باید ضرورت قطعی باشد گفت: بعد از اجرای فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، در شروع طرح ۶۲ درصد رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند انجام می شد که بعد از دو هفته به ۲۸ درصد و سپس به ۱۱ و در برخی از حوزه های خدماتی به کمتر از ۹ درصد رسیده و عملا مخدوش شده است.

زالی با بیان اینکه درخوش بینانه ترین شرایط بیشتر از ۲۰ درصد در تهران به کرونا مبتلا نشده اند گفت: در نتیجه بیش از ۸۰ درصد مردم تهران هنوز فاقد مصونیت کافی دربرابر کرونا هستند.

او درخصوص حضور کارمندان در محل کار گفت: باید برنامه ها به گونه ای باشد که حداکثر صرفه جویی حضور فیزیکی اداری صورت گیرد.