اجتماعی

تسلیت آزاد نیوز به خانواده های امامی و خلیجی

مدیریت و کارکنان سایت خبری تحلیلی آزاد نیوز مصیبت وارده در فقدان صبیه برادر گرامی جناب آقای عبدالرزاق امامی را به ایشان، همسر مکرمشان و سایر بازماندگان و همچنین خاندان بزرگوار امامی و خلیجی تسلیت عرض می نماید.