فرهنگی

از سوی مدیر عامل مطرح شد:
تعیین جایزه بمناسبت روز قلم توسط شرکت بهساخت فراز جنوب

مهندس داریوش راستی مدیر عامل شرکت فنی مهندسی بهساخت فراز جنوب در پیامی  با تبریک چهاردهم تیرماه  روز قلم خاطر نشان کرده است که پاسداشت قلم و حرمت آن در رهنمون شدن جامعه به سمت و سوی تعالی نقش بارزی دارد.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل شرکت بهساخت فراز جنوب مهندس راستی در این پیام  به پیشینه این روز اشاره کرده و می افزاید: در اساطیر ایرانی می خوانیم که در چنین روزی  هوشنگ، پادشاه پیشدادی ایران، جایگاه نویسندگان و کاتبان را به رسمیت شناخت و آنان را گرامی داشت و به این مناسبت جشنی برپا شد  که به نماد بزرگداشت منزلت قلم، قلمداد شده است.

 مدیر عامل  شرکت بهساخت فراز جنوب  همچنین به  قرائن دیگر تاریخی استناد می کند که بر پایه آن و به نوشته‌ ابوریحان بیرونی، چهاردهم تیرماه، روز ستاره‌ تیر یا عطارد است و چون عطارد، کاتب ستارگان است و بر همین باور می‌توان این روز را روز نویسنده نامید.

مهندس راستی،  قران  مجید را  گواه معتبری بر ارزش قلم توصیف کرده است و اظهار امیدواری کرده تا با تاسی از آموزه های ملی و دینی زمینه مطلوب برای همه صاحبان اندیشه و تفکر در راستای  پویایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه فراهم شود.

مدیر عامل  شرکت بهساخت فراز جنوب وعده داده است تا در فرصتی مناسب و همراستا با ایفای مسئولیت های اجتماعی جایزه ای برای اهالی قلم از سوی این شرکت تخصیص داده شود.