اجتماعی

خور بندر دیلم پاکسازی شد

اتمام پاکسازی خور بندر دیلم بوشهر

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم گفت: پاکسازی خور بندر دیلم بوشهر انجام شد.

عبدالله رئیسی با بیان اینکه در راستای حفظ محیط زیست دریایی و همچنین به منظور تسهیل در عبور و مرور شناورها،عملیات پاکسازی خور بندر دیلم انجام شد، افزود: عمده مواد جمع آوری شده شامل  پلاستیک و تور های رها شده بود که توسط شناورها در دریا رها شده بود. رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم عنوان کرد: از تمام شناورها تقاضا داریم به منظور حفظ محیط زیست دریایی و پاکیزه مانده خور بندر دیلم نهایت همکاری را با این اداره داشته باشند و در صورت رویت هرگونه تخلف با شناور خاطی بر خورد خواهد شد.