فرهنگی

سایه سنگین کرونا بر میراث فرهنگی جهان

فهرست میراث جهانی یونسکو شامل ۱۱۲۱ محوطه طبیعی، فرهنگی و مختلط بوده که شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی بسیاری از این محوطه ها شده و براساس اعلام مرکز میراث جهانی یونسکو از میان ۱۶۷ کشوری که میزبان میراث جهانی یونسکو هستند، محوطه های موجود در ۷۷ کشور ناگزیر به تعطیلی این محوطه ها شده اند.

همچنین محوطه های جهانی در ۴۱ کشور به صورت نیمه تعطیل به فعالیت خود ادامه می دهند و ۵۴ کشور نیز پذیرای بازدیدکنندگان در این محوطه ها هستند.

برخی کشورها چون چین پس از یک دوره تعطیلی اخیرا محوطه های جهانی خود را برای بازدید عموم بازگشایی کرده اند.

چین و ایتالیا هر کدام ۵۵ محوطه، بیشترین میراث جهانی یونسکو را میزبانی می کنند و پس از آن اسپانیا (۴۸)، آلمان (۴۶)، فرانسه (۴۵)، هند (۳۸)، مکزیک (۳۵)، بریتانیا (۳۲)، روسیه (۲۹) و ایران و آمریکا هر کدام با ۲۴ محوطه جهانی قرار دارند.

نقشه محوطه های ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو به تفکیک کشورها که در حال حاضر تعطیل، نیمه تعطیل و یا فعال هستند در زیر آمده است: