آیت اله حاج شیخ محمد حسین سلیمانی
سیاسی

برگی از تاریخ پیشگامی روحانیت در فعالیت های سیاسی/آیت اله شیخ محمد حسین سلیمانی

مرحوم آیت اله شیخ محمد حسین سلیمانی از روحانیون فاضل و مردمداری بود که سالها در بندر دیلم عهده دار فعالیت های مذهبی و پاسخگوهی به مراجعات شرعی و همچنین حل و فصل مسایل و مشکلات مبتلابه مردم دیلم و لیراوی بود.

مرحوم حاج شیخ حسین سلیمانی در دوران مبارزات مردم ایران برای ملی شدن صنعت نفت ایران از حامیان دولت ملی بود و در این مسیر عده زیادی از بزرگان و معتمدین شهر دیلم و همچنین قراء لیراوی را بسیج کرده بود.

بر اساس گزارش تلگرامی که استانداری هفتم به وزارت کشور ارسال کرده است در جریان حوادثی که در سال ۱۳۳۰ در سطح کشور به وقوع می پیوست اهالی دیلم و لیراوی نیز به هواخواهی از دولت مصدق متینگ هایی برگزار کرده و در این راستا آیت اله حاج شیخ حسین سلیمانی در نشست های مختلف ضمن تاکید بر استیفای حقوق حقه ملت ایران برای ملی شدن صنعت نفت همواره بر وحدت صفوف گروههای مختلف به ویژه هوشیاری مردم متدین خطه دیلم و لیراوی برای پاسداشت دستاوردهای نهضت ملی شدن صنعت نفت تاکید می کرده است.

آژانس خبری تحلیلی آزاد ضمن تقدیر از همکاری دکتر علیرضا خلیفه زاده مولف، پژوهشگر و تاریخ پژوه گرامی به صورت نمونه سندی مبنی بر سخنرانی تهیج برانگیز آیت اله حاج شیخ محمد حسین سلیمانی در بین اهالی دیلم در میدان عمومی این شهر که در حمایت از دولت دکتر مصدق و همراستا با دیدگاههای مرحوم آیت اله کاشانی برگزار شده است را در معرض نظر مخاطبین گرامی قرار می دهد.

آیت اله شیخ محمد حسین سلیمانی فرزند مرحوم آیت اله شیخ سلیمان سلیمانی در مهر ماه ۱۳۳۶ هجری شمسی به دیار باقی شتافت.

تلگراف استانداری هفتم به وزارت کشور مبنی بر سخنرانی آیت اله شیخ محمد حسین سلیمانی در حمایت از دکتر مصدق