اجتماعی اقتصادی

رشد نقدینگی به خاطر ناترازی اقتصاد

یک کارشناس پولی وبانکی در برنامه افزایش نقدینگی، تهدید یا فرصت، گفت: اگر ناترازی در هر جای اقتصاد شکل بگیرد، با رشد نقدینگی مواجه می‌شویم.

تیمور رحمانی، کارشناس پولی و بانکی در برنامه ۱۸:۳۰ با موضوع «افزایش نقدینگی، تهدید یا فرصت»، گفت: اگر ناترازی در هر جای اقتصاد شکل بگیرد، با رشد نقدینگی مواجه می‌شویم. 

وی تاکید کرد: نباید اجازه داد ناترازی‌های اقتصادی در کشور شکل گیرد و این تنها راه کنترل نقدینگی است.

وی افزود: بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال را بیش از دو میلیون و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد، اما برای بررسی نقدینگی را باید پایان سال محاسبه کنیم.

رحمانی گفت:  اگر رشد نقدینگی بین ۸ تا ۹ درصد داشته باشیم؛ تورم نخواهیم داشت.

کارشناس پولی وبانکی گفت: در طول دوره تاریخی رشد نقدینگی بالا را تجربه کرده ایم اما الان رشد تورمی اثرات تورمی بیشتری از گذشته دارد.

وی افزود: زمانی با سود بانکی بالا اثرات رشد نقدینگی به صورت مقطعی گرفته می‌شد، اما در بلند مدت این روش کارساز نیست.

رحمانی گفت: رشد نقدینگی حدود ۸ یا ۹ درصد اثرات تولید است و نمی‌تواند تورم ایجاد کند، اما رشد بالاتر از آن نگران کننده است.

کامران ندری، کارشناس پولی وبانکی هم گفت: رشد نقدینگی کلاً تهدید است و هیچ فرصتی برای اقتصاد ما ندارد.

وی افزود: طی ۵ دهه تورم دو رقمی را داشته ایم و این متاثر از رشد نقدینگی است.

ندری گفت: رشد نقدینگی باعث شده که اقتصاد ما از تورم آسیب ببیند.

کارشناس پولی وبانکی گفت: در ده هه‌های گذشته نقدینگی داشتیم، اما دنبال هدایت نقدینگی نبودیم، همه دنبال کنترل آن بودند.

وی افزود: فرصتی در رشد بالای نقدینگی نیست و نمی‌توان این نقدینگی را به تولید هدایت کرد.

ندری گفت: در شرایط امروز رشد بالای نقدینگی قابل کنترل نیست و انتظارات تورمی را بیشتر کرده است.

کارشناس پولی وبانکی گفت: علت اصلی رشد نقدینگی این است که دولت بیشتر از درآمد هزینه کرده است.
 
ندری افزود: در دوره‌های بالای درآمدی آثار رشد نقدینگی کنترل می‌شد. در سال‌هایی که به دلایلی قیمت نفت کاهش داشته ما نتوانسته ایم آثار تورمی را کنترل کنیم و اثرات تورمی بیشتری را شاهد بودیم.

وی گفت: در تمام ۵ دهه عامل اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه بوده است