اجتماعی

بابلی های عربده کش دستگیر شدند

در اجرای این طرح ماموران انتظامی شهرستان بابل با انجام اقدامات اطلاعاتی ۲ شرور سابقه دار را که با شرارت و اقدامات هنجارشکنانه موجبات ایجاد رعب و و حشت در بین شهروندان را فراهم کرده بودند، شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: این دو شرور ۳۰ و ۴۹ ساله که دارای سابقه شرارت، درگیری، چاقوکشی، عربده کشی و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم، موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی بودند، طی ۲ مرحله عملیات جداگانه ضربتی دستگیر شدند.

 میرزایی از تداوم اجرای این طرح با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های قضائی و امنیتی و انتظامی خبرداد و بر همکاری آحاد جامعه در همکاری با پلیس تاکید کرد..

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان این که امنیت مردم خط قرمز پلیس است، به هنجار شکنان هشدار داد: پلیس در مواجهه با کسانی که بخواهند امنیت مردم را خدشه دار کنند، برابر با قانون برخورد خواهد کرد و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.