اجتماعی

ماجرای بهزیستی شاهین شهر به تعلیق خاطیان شد

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در خصوص ماجرای اتفاق افتاده در اداره بهزیستی شاهین شهر، گفت: بر اساس قول قبلی، در مرحله اول، خاطیان این ماجرا از مسئولیت تعلیق شدند.

مرضیه فرشاد اظهار کرد: نتایج بررسی های اولیه تیم بازرسی اداره کل بهزیستی استان اصفهان در خصوص ماجرای بهزیستی شاهین شهر، نشان می دهد که این اتفاق در یک فرآیند غیرکارشناسی در مجموعه بهزیستی شهرستان صورت گرفته است. بر همین اساس در اقدام اولیه، خاطیان این ماجرا از مسئولیت تعلیق شدند.

وی افزود: به نظر می رسد در سطح شهرستان تصمیمی گرفته شده که همه جوانب کارشناسی آن لحاظ نشده است و اجرای این تصمیم در ساعات پایانی پنج شنبه شب، بهزیستی شهرستان را دچار تصمیمات غیر کارشناسی کرده است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ضمن تشکر از پیگیری اصحاب رسانه بر انتشار اخبار موثق در این خصوص، خاطر نشان کرد: تیم بازرسی بهزیستی استان در حال بررسی دقیق ماجرا و تکمیل اطلاعات است که نتایج دقیق تر این موضوع متعاقبا به اطلاع خواهد رسید و با خاطیان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام