اجتماعی

پنج میلیارد تومان قاشق و چنگال قاچاق کشف شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۴۳۵ هزار عدد “قاشق و چنگال قاچاق” به ارزش ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ علی ولیپور گودرزی با اعلام خبر کشف ۵ میلیارد تومان لوازم آشپزخانه قاچاق در تهران اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی لوازم آشپزخانه در دو سوله مجاور هم در حوالی خیابان شوش تهران، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: در رصدهای اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، هویت مالک سوله‌ها و محل دقیق آنها شناسایی شد، نتیجه تحقیقات پلیسی در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و دستور دستگیری متهمان و بازرسی از داخل سوله‌ها اخذ شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه تیمی از کارآگاهان پایگاه جنوب این پلیس به نشانی اعلامی اعزام شدند، تصریح کرد: در بازرسی از سوله‌ها ۴۳۵ هزار عدد قاشق و چنگال فاقد مجوزهای گمرکی و فاکتور خرید کشف شد.

وی تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد و تمام اموال مکشوفه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهران انتقال یافت.

به گفته گودرزی در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.