اجتماعی

خیانت تاج به کشور!

احسان قاضی‌زاده هاشمی در مورد پیگیری پرونده ویلموتس اظهار داشت: من این قول را به همه مردم می‌دهم که تا لحظه آخر پای این پرونده و این موضوع خواهیم بود. این پرونده هم در مجلس و هم در دستگاه قضایی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه شاهد بودیم که نامه‌ای از فیفا و AFC آمد ویک نوع تهدید به تعلیق شد. البته این تهدید به تعلیق را ما یکبار قبل از  جام ملت‌های آسیا در امارات به صورت شفاهی شاهد بودیم، اما این سری کتبی شد. البته ما از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی دعوت می‌کنیم چون در رأس آن نامه آمده، کدگذاری داخلی و بنابر اطلاع منابع مطمئن داخلی. باید برایمان کشف شود این منابع مطلع داخلی که آدرس‌های غلط دادند چه بوده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با شبکه خبر تصریح کرد: آن پرونده یک پرونده قضایی راجع به مسائل مالی غیرفوتبالی مربوط به ویلموتس بوده است. چون این پرونده فقط بحثش انتخاب سرمربی نیست. این در جای خودش، مسائل و حواشی مطمئنی داشته، اطلاعاتی داریم، از آن دستگاه می‌خواهیم این را موثق اعلام کند. اگر به ما داده‌های درستی ندهند این قول را می‌دهم که ظرف یک ماه آینده بسیاری از داده‌ها و اطلاعات درستی را که ما در اختیار داریم به اطلاع مردم ایران خواهیم رساند.