اجتماعی

مطالبه ذهنی

ای کاش

کارمند دولت باشی و در ساعت اداری با کامپیوتر و اینترنت بیت المال  در رثای ذبح حقوق حق الناس و دزدی و  اختلاس  قلمفرسایی نکنی

مامور مالیات، بهداشت، تعزیرات و… باشی اما با تبختر با کسبه رفتار نکنی و چشم داشتی نداشته باشی

شب پای تلویزیون بی بی سی و ایران اینترنشنال  ننشینی و صبح همان چیزهایی که  دیده و شنیده ای به عنوان تحلیل های دست اول به خورد اطرافیان ندهی

اگر موبایلت را به سرقت بردند خواستار قطع دست سارقین نشی اما اگر قاتلی ، قصاص شد داد و فریاد راه نیندازی

 نماینده مجلس که شدی ، فرد شایسته گروه رقیب را تخریب نکنی و  دستور کله پا شدنش را ندی

کاسب بودی، جنس   داخل انبار را به همان قیمت قبل به خلق اله بفروشی

تو اداره ، مدیرت را دکتر و حاجی خطاب نکنی، بعد که عزل و یا جابجا شد تازه بیاد تخلفات و معایبش بیفتی