اجتماعی

اغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد

سالروز آغاز دفاع مقدس را با یاد شهدا و امام شهدا گرامی می داریم.

بی کفایتی و بی لیاقتی بسیاری از مدیران سطوح بالا و میانی کار را به جایی رسانده است که برخی بی انصافها سعی دارند حتی یاد و نامی از این شهدا نیز در بین نباشد.

به روان پرفتوح شهدا درود می فرستیم

ایثارگران واقعی را ارج می نهیم