بین الملل

التهاب در مصر/ هدف برکناری سیسی

شهروندان مصر برای هشتمین روز پیاپی علیه رئیس جمهور این کشور تظاهرات برگزار کردند و خواستار کناره گیری «عبدالفتاح السیسی» از قدرت شدند.

مردم مصر روز یکشنبه، برای هشتمین روز متوالی علیه «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور، در مناطق مختلف مصر تظاهرات برگزار کردند.

مصری ها در این تظاهرات شعارهایی علیه السیسی سرداده و خواهان برکناری وی از قدرت شدند.

ساکنان استان الجیزه در مناطق مختلف این استان از جمله کفر قندیل و البدرشین تظاهرات برگزار کرده و خواهان بهبود اوضاع معیشتی خود شدند.

استان قنا نیز شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی در شهرهای نجع حمادی و دشنا بوده است.

کارگران شهر شرق نیل در استان بنی سویف نیز به دلیل شرایط بد اقتصادیشان تظاهرات برگزار کردند.

السیسی روز گذشته در سخنانی به تظاهراتی که علیه وی در این کشور جریان دارد، واکنش نشان داد و هدف آن را نابودی و تخریب دانست.