اجتماعی

تنگستان لرزید

زلزله ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر اهرم بوشهر را لرزاند.
در ساعت ۰۲:۵۳:۳۷ بامداد امروز دوشنبه زمین لرزه ای اهرم بوشهر را لرزاند.
این زلزله ۴.۲ ریشتری در عمق ۵ کیلومتری بوده است.
زلزله مذکور در ۹ کیلومتری اهرم، ۱۰ کیلومتری کلمه و ۲۷ کیلومتری خورموج از توابع بوشهر بوده است.