اجتماعی

در پی موفقیتهای پیشین
ادامه مخزن سازی شرکت بهساخت در پالایشگاه آبادان

عملیات احداث مخزن چند منظوره با سقف شناور در پالایشگاه آبادان توسط شرکت فنی مهندسی بهساخت فراز جنوب  بر اساس برنامه زمان بندی شده در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهساخت فراز جنوب این مخزن   دارای ۱۲ متر ارتفاع و  نزدیک به ۳۷متر قطر است  که در زمان بهره برداری برای ذخیره و نگهداری محصولات و فراورده هایی نظیر “بنزین” و “قیر” مورد استفاده قرار می گیرد.

سایر عملیات جانبی برای استقرار و قرار گرفتن مخزن یاد شده  در فرایند تولید نیز توسط شرکت بهساخت فراز جنوب در بازه زمانی یکساله به مرحله اجرا در می آید.

شرکت بهساخت فراز جنوب از محدود شرکت هایی است که از دانش و توان  کامل فنی برای ساخت انواع مخازن مورد نیاز پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی  برخوردار است و تاکنون علاوه بر بازسازی شمار زیادی از مخازن در پالایشگاههای جنوب کشور، طراحی و احداث چندین مخزن را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است.