سیاسی

تسلیت شهادت دکتر فخری زاده

سایت تحلیلی خبری آزاد نیوز ترور دانشمند عرصه دفاع از میهن دکتر محسن فخری زاده را تسلیت می گوید