اجتماعی

محمد حسین نمازی بهبهانی، ترجمان خدمت صادقانه و عالمانه

 خطای شناختی ناشی از نگرش  و تلقی ما از  سیاه یا سفید بودن جریانات و یا قضاوت دیگران  می تواند  تبعات منفی زیادی در عرصه های فردی و اجتماعی  ایجاد کند. “محمد حسین نمازی ” مردی که  در مقطعی از تاریخ بهبهان  نمود و بروز داشته است. فعالیتها و اقداماتی داشته است. به واسطه این اقدامات نیز در معرض قضاوت قرار گرفته است  و به مثابه قطار در حرکت چه بسا از  دوست و دشمن  آماج حمله قرار گرفته است.

هدف از نگارش این سطور تطهیر فردی خاص نیست زیرا  داور واقعی پروردگار است اما  کمک به تغییر در نوع نگرش و خلل ناپذیر نداستن یافته های ذهنی نسبت به جریانات و شخصیت ها  دستمایه این  مختصر است و اگر مصداق آن محمد حسین نمازی است قابل تعمیم به اشخاص دیگر در سطوح جهانی، ملی و محلی است.

محمد حسین نمازی  در دوره  حکومت پهلوی مجال رشد و نمو پیدا کرد هر چند جگر گوشه اش در مسیر سرنگونی این  نظام  توسط همین حکومت بطرز فجیعی جان باخت.

نمازی  شهردار شد، ردای خدمت به مردم پوشید، منشا خدماتی گردید، کارنامه  او و همکارانشان در آن دوره  در اذهان مردم دیار بهبهان ثبت و ضبط شده است. با همه تلخی ها و شیرین هایش.

قدرت مدیریت و هم افزایی  نمازی بهبهانی باعث شد  معروفترین شرکت  روشنایی  در نیمه دوم دهه بیست شمسی  با مشارکت  جمعی از معتمدین و تجار بهبهان شکل بگیرد و به این ترتیب  “مکینه نمازی ” در  فرهنگ مردم  این شهر رسوخ و نفوذ پیدا کرد. هر چند برق نمازی به صورت فراگیر راهی به خانه ها نداشت اما همین گام کافی بود تا فرزندان مستعد این دیار با استفاده از فروغ مکینه نمازی درس بخوانند و مدارج عالی را بتدریج طی کنند.

مگر می شود بهبهانی بود و فیدوس را به خاطر نداشت، پژواک فیدوس به گوش انسانهای منصف آشناست زیرا  صدای خدمت را  به دور از هیمنه سیاست و  جو مد روز با گوش جان  در دهه های مختلف  شنیده اند.

البته برق نمازی توانی نداشت تا  راهی  به همه خانه ها  پیدا کند اما  روشن شدن لامپ های کوچک با  فواصلی  از هم در کوچه ها ، چهره شب های بهبهان را متفاوت از پیش کرده بود.

نمازی تلاش کرد، ایده داد،  مشورت گرفت و  با همتش و  همپای دیگر تلاشگران  در سال ۱۳۴۷ بیمارستانی در  بهبهان  بنا  نهاد .

دایره خدمت نمازی به هم تبارانش تنها محدود به  برق، یخ، درمان و آسیاب بادی نبود، او متناسب با فهم و برداشتش از نحوه خدمت  به همنوعانش  هر آنچه از دستش می رسید را وظیفه می انگاشت و در ادای وظیفه دریغ نمی کرد. در متن یا حاشیه بودن تفاوت چندانی برای مرد نوشته ما نداشت، وی  تلاش زیادی برای ایجاد وحدت  و هماهنگی بین بهبهانی های ساکن در سایر مناطق  از خود نشان داد که نمونه آن مشارکت در شکل گیری انجمن بهبهانی های مقیم شیراز است.

(( در آذر ماه ۱۳۵۶مرحوم محمد حسین نمازی به عنوان مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ شهرستان بهبهان در مصاحبه مطبوعاتی با نماینده یکی از جراید معروف به بیان عملکرد مجموعه متبوعش می پردازد. وی توسعه تنها بیمارستان وابسته به جمعیت شیر و خورشید از ۸۰ تخت به ۱۰۰ و سپس ۱۵۰ تختی را مورد اشاره قرار می دهد.

این نیکوکار بهبهانی همچنین از ایجاد یک بیمارستان۲۵۰ تخت خوابی مجهز در شمال شهر بهبهان در آینده خبر می دهد.

بگفته نمازی حدود سی درصد بیماران و مراجعین به این بیمارستان به طور رایگان مداوا می شوند.

نمازی علاوه بر تشریح خدمات بیمارستان بهبهان از فعالیت و عملکرد شرکت تعاونی مصرف شیر و خورشید این شهر نیز مطالبی عنوان کرده است.