اقتصادی

اهتمام شرکت تجاری خصوصی بوشهری برای اشتغال آفرینی

یک شرکت تجاری بوشهری که در تعامل با برندهای مختلف محصولات غذایی ایران است در کنار پرداختن به مقوله فعالیتهای تجاری به ایفای مسئولیت های اجتماعی و اشتغال زایی می پردازد.

به گزارش آژانس خبری تحلیلی آزاد با افتتاح شعبه جدید بازرگانی مختاری در مجموع تاکنون برای حدود یکصد تن از جوانان و افراد جویای کار فرصت های شغلی فراهم شده است.

حمیدرضا مختاری مدیر عامل این موسسه به آژانس آزاد گفت: سعی داریم تا ضمن توجه به کیفیت محصولات، الگویی مطلوب از سامانه توزیع را که در آن مشتری مداری به صورت واقعی و به دور از هیاهوهای تبلیغاتی و شگردهای غیر اصولی اشاعه یابد را فراروی مصرف کنندگان محترم قرار دهیم.

وی اظهار داشت: با راه اندازی این شعبه ۴۰ نفر دیگر از اهالی استان بوشهر نیز به خانواده بزرگ موسسه بازرگانی مختاری پیوستند که امیدواریم با همکاری دستگاههای ذیربط شرایط برای گسترش شعب این موسسه در دیگر شهرستانهای استان نیز فراهم شود.

تهران، خورموج و بوشهر در حال حاضر سه کانون جمعیتی است که از ارایه خدمات این موسسه برخوردارند.