اجتماعی

مادران باردار چه تسهیلاتی دریافت می‌کنند؟

در هفته جمعیت قرار داریم و مسؤولان و متولیان این حوزه تلاش دارند طی این هفته مردم و مسؤولان اجرایی را نسبت به موضوع افزایش جمعیت و فرزند آوری آگاه تر سازنند.

در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی قوانینی در نظر گرفته شده است که شامل پوشش بیمه‌ای آزمایش‌های مادر و جنین براساس ضوابط قانونی،ارتقای مهارت‌های مامایی کشور و افزایش تعداد ماماها به ازای هر دو مادر در حال زایمان یک ماما.

پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان اعم از مراجعه به ماماها یا پزشکان.

بر اساس این ماده قانون، وزارت بهداشت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است همه مادران فاقد پوشش بیمه‌ای را طی دوران بارداری و شیردهی و همچنین کودکان را تا پایان ۵ سالگی تحت پوشش خدمات درمان پایه بیمه‌ای براساس آزمون وسع قرار دهد.

تحت پوشش کامل قرار دادن بیمه‌ای تمام مادران در دوران بارداری و شیردهی تا پایان پنج سالگی کودکی براساس آزمون وسع، ارائه رایگان سبد تغذیه و بسته بهداشتی مادران باردار، شیرده و دارای کودکان زیر پنج سال براساس آزمون وسع از جمله قواعد درنظر گرفته شده است. 

اختیاری بودن غربالگری همراه با تجویز پزشک متخصص براساس استانداردهای روز بین‌المللی و علمی.

اصلاح روش‌های غربالگری و استانداردسازی مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج آزمایش‌ها و دراختیار مادر گذاشتن قانون راهنمای حفظ و مراقبت جنین با توزیع در همه مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت و ارتقای کیفیت مراقبت‌های بارداری و زایمان طبیعی با راه‌اندازی پرونده الکترونیک یکپارچه از جمله قوانین در نظر گرفته شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.