اجتماعی

تاکید وزیر ارتباطات به تقویت زیر ساخت نقاط گردشگری و عشایری

دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس در جریان سفر کاری به تهران در دیداری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر حل مسائل استان شد.در این دیدار استاندار فارس ضمن توافق در خصوص احداث مرکز بزرگ داده در شهر صدرا و همچنین بهره مندی استان فارس از پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها، با اشاره به آمار بالای عشایر این استان و نبود ارتباطات در مسیر تردد آنان و برخی از مشکلات ارتباطی این استان اشاره کرد بر لزوم پوشش آنتن دهی تلفن های همراه و اینترنت مسیرهای تردد عشایر،ایل راه های عشایری ومناطق عشایر نشین استان تاکید نمود که با نظر مثبت وزیر ارتباطات دستورات لازم جهت اجرا و انجام آن صادر شد.
زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در مورد پوشش ارتباطات در مسیر عشایر استان فارس نیز با اشاره اولویت روستا های فاقد ارتباطات، افزود: بعد از اجرای پروژه های توسعه ارتباطات درروستاها امیدواریم بتوانیم ارتباطات نقاط گردشگری و عشایری را نیز در برنامه قرار دهیم.