ادعای مخالفت فرهنگیان با وزیر پیشنهادی روحانی برای آموزش و پرورش

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تاکنون صدها پیام از سوی فرهنگیان به نمایندگان داده شده تا مجلس به دانش‌آشتیانی رای اعتماد ندهد.

اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فضای مجلس نسبت به رای اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: احتمال رای‌آوری دانش‌آشتیانی در مجلس پایین است و فضای مجلس به نفع او نیست.

وی با بیان اینکه بدنه وزارت آموزش و پرورش چندان نظر مثبتی به دانش آشتیانی ندارند، تصریح کرد: دانش‌آشتیانی در بدنه آموزش و پرورش قرار نداشته و چندان با این وزارتخانه آشنا نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای مهم و حساس است، گفت: بیش از یک میلیون معلم و فرهنگی از رئیس جمهور انتظار دارند که یک فرد توانمند، شایسته، مقتدر و آشنا به این وزارتخانه به مجلس معرفی شود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس به واکنش فرهنگیان نسبت به وزیر پیشنهادی دولت اشاره و تصریح کرد: اگر فرهنگیان احساس کنند که وزیر پیشنهادی دولت ضعیف است، یقینا واکنش منفی نشان داده و نسبت به مواضع دولت دلسرد می‌شوند.

عضو هیئت رئیسه با بیان اینکه رغبتی از سوی فرهنگیان برای رای دادن به دانش‌آشتیانی وجود ندارد، عنوان کرد: تاکنون تماسی از سوی فرهنگیان برای رای به وزیر پیشنهادی با نمایندگان صورت نگرفته است اما صدها پیام از سوی فرهنگیان برای رای نیاوردن وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به نمایندگان ارسال شده است.

*

*

Top