زمان برگزاری مجمع سالانه بانک صادرات مشخص شد

با برگزاری مجمع سالانه نوبت دوم بانک صادرات ، پازل برگزاری مجمع عمومی بانک های کشور تکمیل می شود.
دو بانک از سه بانک بزرگ و مشمول اصل ۴۴ ملت و تجارت ، اقدام به برگزاری مجمع سالانه نوبت دوم کرده اند که بانک صادرات نیز اکنون بعنوان بزرگترین بانک بورسی زمان و مکان مجمع سالانه خود را مشخص کرده است.
براساس گزارش آژانس خبری تحلیلی آزاد در پی انتشار گزارش عملکرد حسابرسی شده “وبصادر”، این بانک که با سرمایه بیش از ۵.۷ هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک بورسی بشمار است، زمان و مکان مجمع سالانه نوبت دوم را اعلام کرد تا آخرین بانک بزرگ در برگزاری مجمع سالانه باشد.
به این ترتیب سهامداران این بانک ساعت ۱۰ روز پنج شنبه هفته بعد ۱۸ آذر در پژوهشگاه نیرو جمع خواهند شد تا شاهد گزارش عملکرد هیات مدیره و تصویب صورت های مالی باشند.
گفته می شود سود پیش بینی سهام این بانک محقق شده است.

*

*

Top