سران قوا و مسئولان التزام عملی به ولایت فقیه را در رفتارشان نشان دهند

برخی التهابات و هیجانات سیاسی در یک ماه اخیر در کشور نظیر لغو سخنرانی علی مطهری، موضوع اتهام به یکی از سران قوا، تلاش برای جلب یک نماینده مجلس و… ممکن است در حکومتی که مبنای آن قدرت نمایی حاکمان باشد، بدیهی و طبیعی جلوه کند اما در نظام اسلامی که بر پایه اصل مترقی ولایت فقیه بنیان گذاشته شده است چنین روندی شایسته نیست.
رییس مجلس، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و هر مسئول دیگر باید خود را خادم مردم و تابع محض ولایت بدانند و جاذبه قدرت باعث نشود که فراموش کنند وامدار ملت و خون شهدا هستند.
آژانس خبری تحلیلی آزاد به این دوستان یادآور می شود که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و نباید به تنش و درگیری ها دامن بزنند.
تبعیت از ولایت نباید فقط بر زبان جاری شود بلکه در عمل انتظار می رود نمود واقعی داشته باشند.
لاریجانی، روحانی، صادقی، علی مطهری همه و همه باید در عیان و نهان مراتب پیروی عملی از منویات رهبری را به منصه ظهور برسانند.

*

*

Top