Monthly Archives: آذر ۱۳۹۵

پرداخت سود سهام یک شرکت بورسی توسط بانک صادرات ایران

سود سهامداران شرکت سیمان سپاهان مربوط به سال های مالی منتهی شهریور ماه١٣٩٣ و١٣٩۴ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت می شود. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت سیمان سپاهان سود سهام سال های مالی منتهی به پایان شهریور ماه١٣٩٣ و١٣٩۴از طریق کلیه شعب بانک

Top