دکتر کرباسیان شایسته مسند وزارت

دکتر مهدی کرباسیان که هم اکنون معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می باشد و در رزومه فعالیتش دهها عنوان و مصدر ثیت و ضبط شده است یکی از افرادی است که شایستگی عهده دار شدن مسئولیت به عنوان وزیر در کابینه دولت دوازدهم را دارد. انتظار می رود رییس جمهور از این نیروی خوش نام و خوش فکر در هیات دولت استفاده نماید.

*

*

Top