یزدی های سخت کوش برای رونق تولید مورد حمایت بانک صادرات ایران قرار گرفتند

بانک صادرات ایران در استان یزد با پرداخت ۵٧١ میلیارد ریال تسهیلات در قالب رونق واحدهای تولیدی، بیش از ۶١ طرح را تامین اعتبار نموده است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، علیرضا افکار، مدیر شعب بانک صادرات در استان یزد، با اعلام این خبر گفت: طی ١٧ ماه منتهی به پایان مرداد ماه امسال، بانک صادرات در استان یزد در راستای اجرایی کردن برنامه های اقتصادی دولت و رونق تولید، به ۶١ طرح اقتصادی با پرداخت ۵٧١ میلیارد ریال تسهیلات اعطا نموده است.
وی افزود: علاوه بر تسهیلات مذکور، مدیریت شعب استان یزد در حوزه تسهیلات اشتغالزایی برای معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام به پرداخت ١۴۵ فقره تسهیلات به ارزش ٢٠ میلیارد ریال کرده و همچنین دراین استان ٣٧ متقاضی وام طرح های اشتغالزایی بهزیستی نیز از ۵ میلیارد ریال تسهیلات این بخش بهره مند شده اند.
به گفته وی، شعب بانک صادرات ایران در استان یزد در حوزه مسکن روستایی نیز به ٣٢٠ نفر تسهیلاتی به ارزش بیش از ۶۶ میلیارد ریال پرداخت کرده است. بعلاوه ٢٨١ نفر نیز درقالب خرید مسکن اقشار ویژه بالغ بر ١٧٣ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.
همچنین تعداد تسهیلات ازدواج پرداخت شده در این استان طی سال ٩۵ در حدود ٢۶۶ میلیارد ریال برای ٢۶٠۴ نفر به ثبت رسیده است. علاوه بر این از ابتدای سال جاری تا کنون نیز رقمی بالغ بر ١٠۴ میلیارد ریال برای وام ازدواج ١٠٠٢ نفر در این استان پرداخت شده است.
علیرضا افکار با یادآوری اینکه مدیریت شعب بانک صادرات ایران در استان یزد به لحاظ پرداخت تسهیلات در طرح رونق بخشی به تولید و رفع موانع تولیدی واحدهای صنعتی، پس از تهران و اصفهان در رده سوم شبکه بانک صادرات قرار دارد، میزان مطالبات بانک در استان یزد را در مقایسه با شبکه بانکی ناچیز خواند و گفت : این موضوع مرتبط با خوش‎‎حسابی یزدیها است.

*

*

Top