سرمایه های سبز سرزمین من، جشنواره ای به ژرفای اوج تعهد فرهنگی بانک صادرات ایران

توجه به حقوق نسل آینده و فرزندانی که به مرور زمان ،زمام امور کشور را در بخش های گوناگون به دست می گیرند از مسئولیت هایی است که امروز باید بیش از پیش به عنوان دغدغه همگانی محسوب شود.
در این میان بنگاههای اقتصادی نیز می توانند به مقتضیات شرایط و امکانات خود در این اراده و عزم ملی مشارکت داشته باشند و به فراخور گروه های هدف با برنامه ریزی منسجم و هماهنگی بین بخشی، خدماتی را به کودکان و نسل فردای این سرزمین ارایه نمایند.
نگارنده این سطور بخوبی بیاد دارد که در نیمه اول دهه ۴۰ شمسی مدیران و کارکنان بانک صادرات ضمن حضور در مدارس اقصی نقاط کشور به معرفی خدمات آن روز بانک صادرات به عنوان بانکی فراگیر و پیشرو به دانش آموزان می پرداختند، در آن دوره ای که بسیاری از مظاهر امروزی پیشرفت و تمدن در دسترس بخش عمده ای از مردم بخصوص نواحی محروم نبود.
بانک ها و موسسات اقتصادی برای انجام رسالت های خود و همزمان با برخی اهداف انتفاعی مبادرت به ارایه خدمات خاص به کودکان می تمایند که در جای خود بسیار ارزنده بوده و می تواند در تامین آتیه بهتر نونهالان این مرز و بوم نقش زیادی داشته باشد اما فراتر از این اقدام، ایفای نقش آموزشی برای ارتقای مهارتها و دانش کودکان است تا از هم اکنون برای زندگی بهتر در آینده آمادگی لازم را کسب کنند.
آموزش برخی نکات مالی از جمله ارزش سرمایه گذاری و پس انداز به کودکان دارای آثار مثبتی است که برای امروز و فردای جامعه ایرانی حایز اهمیت می باشد زیرا مدیریت مالی و رعایت الزامات آن از همین سنین باعث می شود که ذهن فعال کودک پرورش یافته و خود را برای شرایط واقعی مدیریت زندگی مهیا نماید.
بدیهی است چنین فرایندی نیازمند همکاری همه جانبه اجزای مختلف جامعه است، بانک ها، آموزش و پرورش و والدین در این زمینه مسئولیت بسیار زیادی دارند
این واقعیت را باید در نظر گرفت که امروز برغم پیشرفت های زیاد و توسعه فناوری هنوز بخش قابل توجهی از افراد جامعه به زیر و بم های بورس احاطه ندارند و میزان فهم آنها از مسایل بورسی اندک است، آشنا ساختن کودکان و نوجوانان کشور با عملکرد این پدیده مهم می تواند نقش تعیین کننده ای برای پررنگ کردن بورس در مبادلات اقتصادی کشور در آینده نه چندان دوری داشته باشد.
یکی از فرصت های طلایی که در مدارس کشور وجود دارد، هفته معرفی مشاغل است که در ارتباط تنگاتنگ سیستم بانکی کشور و آموزش و پرورش می تواند عامل مناسبی برای ارایه اطلاعات کافی به دانش آموزان در زمینه مسایل بانکی داشته باشد.
بنظر می رسد برخی از بانک های کشور در زمینه رسالت اجتماعی خود نگرشی مبتنی بر واقعیات جامعه داشته و بنابراین سعی کرده اند تا به سهم خود در برابر نسل آینده کشور ادای تکلیف کنند..
نام بانک صادرات ایران بر صدر این فهرست می درخشد زیرا به مناسبت های مختلف و با تکیه بر رهیافت های علمی سعی کرده است تا در مدار انتقال آموزه های شهروندی به کودکان حرکت نماید.
محیط زیست و چالش های آن اعم از تعرض به زیست بوم های جانوری و گیاهی، کمبود آب، دفع نامناسب پسماندها و…، ضرورت آشنایی با حقوق و وظایف شهروندی، پرورش توانمندی و روح خلاقانه در بین افراد، اشاعه آموزه های دینی و ملی ، کاربست صحیح از فضای مجازی و مواردی از این دست می تواند در دستور کار این نوع موسسات باشد تا نگرانی هایی که امروز از وضعیت جوانان آینده در اذهان خطور کرده به حداقل برسد.
اقدام بایسته بانک صادرات در برپایی “جشنواره سرمایه های سبز سر زمین من” در ادامه برنامه های فرهنگی که از سوی این بانک دنبال می شود مبین نگرش آینده نگر مدیران و دست اندرکاران این بنگاه معظم و احساس مسئولیت در برابر نسل آینده کشور است.
آژانس خبری تحلیلی آزاد امیدوار است این روند از سوی دیگر بانک ها نیز با جدیت پی گیری شود تا با انسجام و هماهنگی پلی برای پیوند نسل ها و انتقال آموزه های ارزشمند ایرانی ، اسلامی زده شود.

.

*

*

Top