اوکراین بهانه تحریم بیشتر امریکا علیه روسیه و عامل تشدید تنش روابط

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه از اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه بانک ها و شرکت های انرژی روسیه به علت آنچه ادامه دخالت های مسکو در اوکراین می‌نامد، خبر داد.
وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی به منظور دشوارتر کردن تامین سرمایه بلندمدت شرکت های نفت و گاز و نهادهای مالی روسیه، سر رسید کلیه اوراق منتشره از سوی این شرکت ها و نهادها را که اشخاص و نهادهای آمریکایی قادر به خرید آنها هستند، کاهش داد.

بر اساس این تحریم ها، کلیه بانک ها و موسسات مالی تحریم شده تنها بدهی ها با سررسید ۱۴ روز یا کمتر که پس از ۲۸ سپتامبر منتشر شده اند را می توانند مبادله کنند؛ این در حالی است که قبلا سررسید این نوع بدهی ها تا ۳۰ روز بود. سررسید بدهی های مجاز جدید شرکت های نفت و گاز روسی نیز از ۹۰ به ۶۰ روز کاهش یافت.

این اقدام برخی از بانک های عظیم روسی نظیر اسبربانک، ونش اکونومو بانک، اگزیم بانک و وی.تی.بی بانک و شرکت های عظیم انرژی مانند گازپروم، لوک‌اویل و ترنس‌نفت را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحریم ها همچنین ممنوعیت مبادله سهام کلیه شرکت ها و نهادهای تحریم شده را تمدید می کند.

*

*

Top