مجتهد افشاگر پشت پرده های آل سعود در مورد آزادی امیر متعب بن عبد الله  گفت  که آزاد کردن متعب تنها در دو صورت منطقی به نظر می رسد؛

شاهزاده متعب در آستانه مرگ است و ولیعهد می ترسد پسر ملک عبد الله در زندان بمیرد و مسؤولیتش متوجه او شود و گروهی به خونخواهی متعب شورش کنند.

یا عبد العزیز بن عبد الله که به فرانسه پناهنده شده است ولیعهد را تهدید کرده که اگر برادرش آزاد نشود، بساط حکومت سلمان و پسرش را به هم بزند