برگزاری مجمع عمومی بانک صادرات ایران در نیمه بهمن ماه

مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بانک صادرات ایران(سهامی عام) به شماره ثبت٣٨٣٣ برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩۵ (راس ساعت ٩ صبح) و همچنین انتخاب اعضای هیات مدیره، (راس ساعت ١١ صبح) روز یکشنبه مورخ ١۵/١١/١٣٩۶ در محل سالن هتل المپیک به نشانی: اتوبان تهران-کرج، ضلع غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، از کلیه سهامداران محترم بانک دعوت می شود به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور از روز پنج شنبه مورخ ٠۵/١١/١٣٩۶ لغایت شنبه مورخ ١۴/١١/١٣٩۶ در ساعات اداری با ارائه مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی، وکالت، ولایت، قیمومت و کارت شناسایی معتبر به حوزه سهامداران بانک صادرات ایران به نشانی: تهران، خیابان سمیه، مابین خیابان های بهار و مفتح، ساختمان سپهر، شماره ٨۵، طبقه ششم مراجعه نمایند.
بنابراین گزارش، استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ٣٠ اسفند سال ١٣٩۵، تصویب صورت های مالی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان، انتخاب روزنامه رسمی و سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده از جمله موارد دستور برگزاری این مجمع عنوان شده است.
لازم به ذکر است مجمع دوم از ساعت ١١ صبح همان روز (١۵/١١/١٣٩۶) در محل یاد شده، به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی به طور فوق العاده باشد، ادامه خواهد یافت.
گفتنی است، شماره تلفن مستقیم  ٨٨٨٣٢۶١١ – ٠٢١ دایره امور سهام آماده پاسخگویی به پرسش های سهامداران محترم بانک می باشد

*

*

Top