تلاش دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

محمدباقر نوبخت درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان گفت: دولت از دغدغه‌های بازنشستگان اطلاع دارد و با وجود محدودیت منابع مالی در سال جاری اعتباراتی برای ترمیم حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال جاری علاوه بر افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان، ۳۴۰۰ میلیارد تومان منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد و در لایحه بودجه سال ۹۷، دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ۱۰۰۰ میلیارد تومان علاوه بر افزایش حقوق سالانه پیشنهاد کرد.

* رویکرد مثبت رئیس مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به مبلغ پیشنهادی دولت برای ترمیم حقوق بازنشستگان اضافه شده است، اما با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق ۱۰ هزار میلیارد تومان در بررسی‌های نهایی خود سقف درآمدها را افزایش داد این انتظار وجود دارد که در جریان بررسی لایحه در صحن علنی و با توجه به رویکرد مثبت دولت به افزایش حقوق بازنشستگان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان دیگر با پیشنهادهای نمایندگان به مبالغ مذکور اضافه شود تا در سال آینده همانند سال جاری ۳۴۰۰ میلیارد تومان در صورت تصویب مجلس، برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: با دکتر لاریجانی صحبتی برای افزایش حقوق بازنشستگان داشتم و ایشان با این موضوع موافق هستند البته باید توجه داشت مبالغ مذکور برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در صورت تصویب مجلس اختصاص خواهد یافت.

*

*

Top