اقتصادی

چند انتصاب جدید در بانک صادرات

مدیرعامل بانک صادرات ایران طی احکامی مصطفی رحیمی‌شهواری و محمد درودگر را به ترتیب به سمت «معاون حقوقی و وصول مطالبات» و «مدیر امور پیگیری و وصول مطالبات» این بانک منصوب کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حجت‌اله صیدی در راستای تقویت و اصلاح ساختار بخش حقوقی و وصول مطالبات و بنابر مصوبه هیأت […]