اجتماعی

نگاهی به اقدامات محوری بانک صادرات در باره ممانعت از شیوع ویروس کرونا

بانک صادرات ایران در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و ممانعت از گسترش آن هشت اقدام محوری را برای ارتقای سلامت مشتریان و کارکنان در دستور کار قرار داد.به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، این بانک هم‌راستا با سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و […]

اقتصادی

پیشتازی و کسب یک موفقیت دیگر بانک صادرات در نظام بانکی کشور

«گواهی قدمت و ثبت در خاطرات جمعی» سازمان جهانی یونسکو برای اولین بار در نظام بانکی کشور به بانک صادرات  ایران اعطا شد.به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، «گواهی قدمت و ثبت در خاطرات جمعی» سازمان جهانی یونسکو طی مراسمی با حضور، حجت‌اله ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات […]