اجتماعی

هشدار در باره تبعات زلزله در تهران

رئیس سازمان پیش بینی و مدیریت بحران شهرداری تهران گفت: در صورت وقوع زلزله بالاتر از ۶ و نیم ریشتر در تهران قطعا با یک فاجعه مواجه خواهیم شد. “رضا کرمی محمدی” رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران” در خصوص وضعیت شهر تهران پس از زلزله شب گذشته گفت: زلزله ۵ ریشتری آسیب […]

فرهنگی

آئین سنتی گره گشو در بندردیلم

آیین و سنت های به یادگار مانده از نیاکان در هر دیاری ریشه در فرهنگ و باورداشت های مردمان داشته ، در تعامل و پیوند با فرهنگ ساکنان هر دیار به صورتهای مختلف به اجرا در می آیند. یکی از سنن قدیمی شهر دیلم، که هنوز گذشت ایام و تغییر در شیوه های زندگی مانع […]